Monday, 18 May 2015

MEMBERI KULIAH DAN MENTERBIAH


Mohd.Yazid Deraman
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan.

Iinstitut Pendidikan Guru merupakan kilang menghasilkan bakal guru untuk menjana genarasi akan datang. Pendidikan yang berkualiti dari IPG penting dan diperlukan untuk melahirkan genarasi yang berkualiti. Pensyarah di IPG memainkan peranan utama dalam tugas menyampaikan ilmu,melatih dan mendidikan. penyampaian berkesan bergantung kepada sesorang guru. Ilmu yang disampaikan jika diamalkan dulu oleh guru, memudahkan proses membentuk genarasi yng baik. Pengajaran melalui teladan membantu guru pelatih melihat sendiri ilmu yang dipelajari dilaksanakan secara praktikal. Pensyarah atau guru mesti memastikan ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang baik bermanafaat yang boleh membentuk jiwa tauhid mereka. tidak salah belajar pelbagai subjek tapi semua ilmu mesti berpaksikan kepada ilmu yang mengingatkan Allah Yang Maha Besar dan Bijaksana, barulah para pelajar boleh terbentuk dengan baik kerana islam saja yang selamat dan menyelamatkan.

Umumnya pendidikan berkesan mesti mengandungi lima perkara:-

1.  Setiap pelajaran yang disampaikan mestilah dikaitkan dengan kebesaran Allah SWT untuk menanam jiwa tauhid dalam hati pelajar.

1   Tanzir (berita-berita menakutkan tentang azab dan seksaan Tuhan kepada orang yang derhaka kepada Nya) misti dijelaskan supaya pelajar takut kepada perkara-perkara mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah.

2   Tabsir (Khabar-khabar gembira bagi orang yang taat kepada perintah Tuhan)  supaya pelajar berlumba-lumba untuk membuat kepajikan.

4.   Memaparkan sejarah tokoh-tokoh islam yang gigih memperjuangkan agama .Pada mereka terdapat banyak sikap, tindakan, akhlak yang boleh dicontohi berbanding tokoh-tokoh dunia hari ini.dimana mereka berjaya membina tamadun dunia tetapi rusak akhlak dan peribadi.

5.    Mencerita sejarah orang-orang yang dimurkai Allah dan balasan yang Allah timpakan kepada mereka seperti Firaun dan Namrud supaya tidak mengikuti jejak langkah dan perangai mereka menentang Allah SWT.


Di IPG atau mana-mana intitusi pengajian tinggi, pensyarah dan mahasiswi misti berintraksi sesama sendiri bagi menambahkan kefahaman tentang apa yang dipelajari.Pensyarah misti berperanan seperti peranan guru. Mereka misti mendidik ,menyampai ilmu dan pengalaman serta mentarbiah. Barulah guru pelatih kita terbentuk dalam likungan agama dan ilmu kedunian yang lain.

No comments:

Post a Comment