Sunday, 27 September 2015

KARNIVAL KESIHATAN SEKOLAH-SENARAI SEMAK & PEMANTAUAN

JABATAN PENDIDIDKAN JASMANI, IPG KAMPUS KOTA BHARU KELANTANSENARAI SEMAK DAN PEMANTAUAN JAWATANKUASAKARNIVAL PROMOSI KESIHATAN SEKOLAH PADA 16 OKTOBER 2015


JAWATANKUASA


SENARAI SEMAK TUGASAN& SKALA PEMANTAUAN
lemah  (20)
sederhana
(20-25)
Baik
(26-30)
lemah


18/19
memuaskan

20/21/22
baik


23/24/25
sangat baik

26/27/28
cemer lang

29/30
1
2
3
4
5
JK induk
·         Tarikh/tempat/masa
·         Kertas
·         Keputusan kewangan
·         Mesyuarat JK Induk/JK kerja
·         Keputusak kolektif
·         Pemantuan dan penyelarasan
·         Polisi dan dasar
·         Perhubungan/pensyarah/pengarah/ tetamu
·         Surat menyurat
·         Memubuat keputusan/tindakan
·         Membuat & meminta laporan
·         Post mortem/pelaporan

Buku Program
·         Buku program
·         Susunan, isi/format
·         Grafik/kreativiti menarik
·         Semakan draf pensyarah penasihat
·         Tiada ralat ejaan/nama/maklumat
·         Siap 2 hari sebelum program

kertas kerja & Folio post mortem
·         Menyiapkan draf  dan semakan
·         Tandatangan  KJ
·         Perjumpaan pensyarah/kelulusan
·         Laporan pensyaran dan tindakan
·         Membuat 3 salinan.

Persega
ran
·         Kertas cadangan menu dan jadual
·         Peruntukan dari kertas kerja
·         Bilangan pelajar/tetamu/murid
·         Makanan sendiri/pembekal
·         Peralatan jamuan
·         Isi borang lO atau peralatan
·         Susunatur majlis/Hiasan
·         Jemputan dan protokol

Protokol dan
jemputan
·         Senarai- jumlah/ tetamu
·         Kad jemputan & Edaran- format
·         Jemputan surat rasmi
·         Tarik edaran- 2 hari sebalum karnival
·         Kesahan kehadiran

Fotografi & dokumentasi
·         Surat & tempahan vedio & pegawai
·         Surat/borang- ubungai pegawai
·         Bena/bunting
·         Publisisti /hebahan
·         Peralatan sendiri
·         Rakaman pristiwa, susun atur
·         Laporan bertulis- bergambar  & Vedio peristiwa
·         Tarikh hantar  5 hari selepas karnival

Pengakutan
·         Tampahan/isi borang
·         Tampahan pengakutan
·         Jadual perjalanan
·         Senarai nama
·         Pengiring/keselamatan

Peralatan
·         Jenis peralatan-senaraikan/biklangan
·         Dapatkan senarai JK lain
·         Satu senarai induk peralatan dan lokasi ambil dan penempatan
·         Peta lokasi alatan
·         Pengakutan alatan.peralatan bawa alatan
·         Pemasangan keselamatan
·         Senarai semak hantar balik/kerusakan/kehilangan.
·         Tandantangan borang ambil dan hantar.

Perasmian penutup
·         Persiapan tempat/susun atur/hiasan
·         Alatan/tempat duduk tetamu
·         Protokol majlis/pergerakan
·         Jadual/susun acara-baca doa/ juruacara/hadiah / tempat tetamu /pelajar dalam dewan.
·         Siraya/PA sistem

Kebakikan, kecemasan dan kebersihan
·         Keselamatan perserta/alat/tempat
·         Pengakutan kecemasan
·         Pegawai bertauliahl bertugas
·         Laluan dan runag pamiran
·         Kebersihan tempat/lokasi aktiviti
·         Plan tindakan kecemasan
·         Peralatan kebersihan/ kecemasan/keselamatan

Perhubung
dan tugas khas
·         Laporan pada pensyarah penasihat
·         Senarai tugas
·         Plan tindakan tugas
·         Pemantuan akticiti sebelum/semasa/selepas
·         Tugas khas VIP
·         Publisiti dan dokumentasi.

Protokol dan jemputan
·         Senarai jemutan-rujuk pensyarah
·         Kad
·         Surat khas VIP
·         Senarai semak tetamu
·         Jemputan perasmian/penutup
·         Jemoutan penyampian hadiah- susun atur majlis
·         Pakaian dan pegawai bertugas
·         Jemputan khas tetamu/VIP

Tek ucapan
·         Draf/Teks ucapan
·         Pensyarah/KJ/Pengarah/Tetamu
·         Semak dan hantar teks sebelum majlis – rujuk pakar
·         Edar pada pemberita.

Sijil
·         Format sijil-sendiri-semak pensyarah
·         Senarai penerima sijik peserta dan penghargaan
·         Buat tempahan sijil
·         Isi maklumat dan susun ikut majlis
·         Tempat/peralatan penyampian
·         Pembawa sijil/pakaian.

JK aktiviri
·         RMT
·         KMulut
·         Prostar
·         3 K
·         Kantin
·         Susu
·         Aid,
·         Ghidup
·         Pemeriksaan
·         Tampay dan lokasi di tatapkan
·         Plan lantai JK peralatan
·         3 ruang pamiran utama/3 papan
·         Dapat maklumat dari pelbagai agensi
·         Surat menyurat/permohonan
·         Peralatan reka ganti/buat sendiri
·         Kreativiti/menarik/ICT
·         Pegawai bertugas yang bermaklumat
·         Jadual tugas/jadual kerja
·         Penyimpanan
·         Pelaporan.

..........................................................                                
(MOHD.YAZID BIN DERAMAN)                                                
Pensyarah Penasihat PKE3014E                                              
Jabatan Pendidikan Jasmani & Ksesihatan