Monday, 1 December 2014

ASID DALAM TUBUH KESAN PADA KESIHATAN

Mohd.Yazid Deraman
(IPG kampus Kota Bharu, Kelantan)

Punca penyakit dewasa ini salah satu faktor utama yang dikenalpasti ialah keasidan badan yang berlebihan. Ia pembunuh senyap yang boleh mengacam manusia. Tubuh yang mempunyai keasidan yang tinggi dan paras PH yang rendah sukar menyerap vitamin, kalsium dan mineral dalam tubuh. Pemakanan yang tidak sihat dan kekurangan oksigen dalam badan penyumbang utama kepada peningkatan  dan pengumpulan asid dalam badan. Sekiranya tiada tindakan meneuturalkan asid dan mengekalkan PH dalam badan yang sihat pelbagai penyakit kronik akan muncul dan memberi kesan kepada kesihatan kita.

KANSER – Tahab asid yang tinggi  melemahkan fungsi darah untuk memerangkap oksigen. Apabila sel dalam badan tidak mendapat oksigen yang cukup, maka sel yang mati  berpotensi sebagai  sel kenser.

KENCING MANIS- Kumuhan berasid akan berkumpul dalam Penkreas yang lama kelamaannya akan menyebabkan ia menjadi lebih berasid dan menghalang daripada penghasilan insulin.

DARAH TINGGI- Toksin dalam badan melekat dan berkumpul dalam dinding kapilari darah sehingga saluran darah menjadi sempit dan tersumbat. Pengaliran darah melalui kapilari yang sempit menyebabkan  tekanan darah meningkat.

DARAH RENDAH – Toksin yang terkumpul akan menyebabkan ion kalsium dalam jantung yang boleh menyebabkan aktiviti jantung menjadi lemah dan tekanan darah menjadi rendah.

ASMA KRONIK- Pengambilan asid terus menerus, parasit dan bakteria akan merebak dan akan menyebabkan penurunan tahap oksigen. Kesan jangka panjang akan menyebabkan  keletihan yang kronik dan tahap tenaga yang rendah.

BUAH PINGGANG- Kegagalan buah pinggang peringkat akhir akan menyebabkan kehilangan fungsi normanya. PH dalam badan perlu dikekalkan untuk kesihatan  buah pinggang dan fungsinya.

Sumber Mingguan Malaysia Ahad 30 Disember 2014


Tuesday, 18 February 2014

AMALAN PROFESIONAL DALAM PRAKTIKUMAMALAN PROFESIONAL (PRAKTIKUM) .
(MOHD.YAZID BIN DERAMAN S.M.K)
Ketua Jabatan.Jabatan Pendidikan Jasmani. IPG Kampus Kota Bharu

Amalan professional semasa praktikum merupakan komponem penting dalam kurikukum latihan perguruan berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan,Falsafah Pendidikan Guru, Misi, visi IPG. Semasa amalan ini dilaksankan di sekoloah pelajar mengaplikasi ilmu dan kemahiran ke situasi Pengajaran dam Pembelajaran sebenar di bilik darjah . Di sekolah, semasa pelaksanaan, bimbingan dan latihan diutamakan dari penilaian. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar IPGM dan sekolah,

MATLAMAT
      Pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep,prinsip, teori, kemahiran dan nilai
      Amalan profesional membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri menghadapi cabaran di sekolah.
      Program ini melahirkan insan guru profesional, memiliki sahsiah guru dan bukan dibilik darjah semata-mata.

OBJEKTIF AMALAN PROFESIONAL

      Memupuk sifat positif, meningkat daya ketahanan diri dan mengamalkan amalan profesional.
      Membina daya suai, daya tahan, daya cipta dan kreativiti.
      Meningkat kemahiran memerhati, keperihatinan kepekaan terhadap murid.
      Menyesuaikan diri dengan budaya sekolah
      Menyepadukan teori dengan amali pengajaran
      Memupuk sifat positif, meningkat daya ketahanan diri dan mengamalkan amalan profesional.
      Membina daya suai, daya tahan, daya cipta dan kreativiti.
      Meningkat kemahiran memerhati, keperihatinan kepekaan terhadap murid.
      Menyesiakan diri dengan budaya sekolah
      Menyepadukan teori dengan amali pengajaran
      Menguasai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pemgajaran dan pembelajaran.
      Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah P & P
      Membuat refleksi,penilaian kendiri dan penambahbaikan semua aspek tugas guru.
      Membina teori ,ilmu binaan dan ilmu profesional perguruan.PANDUAN PENGUNAAN BORANG PR 1

  1. Empat komponen  fokus bimbingan
  2. PR 1 sebagai rujukan membuat penilaian dan rumusan akhir praktikum
  3. Salinan PR 1 lengkap misti diberikan kepada pelajar selepas bimbingan bertujuan untuk memberi maklumbalas dan dimasukkan dalam portfolio
4.      Borang PR 2 untuk penyeliaan bersama pensyarah dan guru pembimbing  SULIT dan tidak boleh diberikan kepada pelajar

PERANCANGAN

      HASIL PEMBELAJARAN
      Eksplisit
      Tepat
      Jelas
      Mengikut kebolehan murid
      Mengikut kehendak sukatan pelajaran.

      ISI PELAJARAN
      Sesuai dengaan hasil pembelajaran
      Sesuai dengan sukatan
      Pemerikatan isi jelas mengikut urutan
      Mencapai hasil pembelajaran.

      STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
      Strategi  amat sesuai,berketepatan.
      Mengambil kira semua aspek pengajaran
      Unsur ICT dan KMD.

SUMBER  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
      Amat baik dan sesuai
      Amat membantu proses pengajaran
      Pengunaan ICT.

NILAI
      Pemilihan amat sesuai untuk diterap melaui pelajaran
yang disampaikan.

UNSUR KEMAHIRAN BERFIKIR
      Amat jelas dan sesui
      Terdapat lengkah pengajaran menggunakan kemahiran berfikir.
      Terdapat aktiviti melibat pelajar mencapai objektif kemahiran berfikir.
      Rancangan pengunaan alat berfikir jelas
      Terdapat perancangan pengunaan teknik penyoalan,

PELAKSANAAN

PERMULAAN
      Amat berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar.
      Pelaksanaan set induksi amat sesuai. Menarik, menyeronok
      Memotivasi semua murid atau tidak.

PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN
      Berjaya melaksana langkah pengajaran dengan amat teratur
dan terkawal.
      Maklumat dan bahan diajar berjaya disampaikan
 berperingkat-peringkat.
      Kadar kelajuan penyampian sesuai dengan tahap kebolehan murid
      Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kebolehan murid
      Menepti hasil pembelajaran
      Berjaya mengawal semua murid dalam kelas.

PENGURUSAN BILIK DARJAH
      Berjaya mewujudkan persekitaran pembelajaran
sebahagian besar murid.
      Beraya mewujudkan persekitaran pembelajaran yang  kondusif
      Dapat memotivasi sebahagian besar murid
      Dapat mengawal disiplin murid dengan baik
      Arahan amat jelas, dipatuhi oleh sebahagian besar murid.


SIKAP DAN SAHSIAH
PENAMPILAN DIRI
      Menunjukkan kenmyakinan diri dalam semua perlakuan
      Mesra dan memliki sifat kecindan
      Dapat menimbulkan kesan menyenangkan
      Bersopan santun dan berbudi bahasa
      Berwibawa sebagai guru.
      Amat berjaya menyesuaikan diri dalam keadaan dan situasi.
KEPERIHATINAN
      Amat perihatin
      Menunjukkan sifat kemanusiaan,peka bertimbang rasa,
sabar impeti dan akrab
      Mengambil berat semua masalah,kepentingan dan kebajikan pelajar.
      Dapat memgambil tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi.
PEKERTI
      Menunjukkan budi pekerti luhur,terpuji dan berbudi bahasa
      Dapat menyesauaikan diri dan tingkahlaku sebagai guru
      Amat sesuai model kepada murid.
SIFAT PROFESIONAL
      Sedia berkorban masa dan tenaga melaksana tugas.
      Sentiasa menunjukkan t/jawab dan iltizam yang tingi
      Berkerja bersungguh sebgai anggota profesional dalam pasukan sekolah
      Menyedia penyediaan mengajar amat kemas dan teratur.


KESIMPULAN
Amalan professional merupakan peluang terbaik kepada pelajar untuk mempraktik semua ilmu dan teori yang dipelajari di IPG dapat diamalkan disekolah malah apa yang diperlukan ia boleh mencetus dan menghasilkan teori pembelajaran yang tersendiri mengikut acuan dan keperluan dan budaya sekolah. Seama pelaksanaan amalan professional ini adalah diharapkan terutama pelajar-pelajar pendidikan jasmani di IPGKKB mendapat bimbingan dan latihan yang sempurna dari kepakaran pensyarah dan bimbingan guru-guru yang berpengalaman disekolah. Proses ini sangat memerlukan kerjasama pintar,program latihan yang sistematik, bersifar developmental supaya pelajar dapat mengukuhkan ilmu professional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan
Selamat menjalani latihan praktikum kepada pelajar-pelajar saya program Ijazah Sarjan muda Perguruan Pendidikan Jasmani semuga anda berjaya dengan cemerlangnya .


SUMBER RUJUKAN ; Garis Panduan Amalan Profesional, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. IPG.Kementerian Pelajran Malaysia.