Monday, 30 January 2012

RPH PENDIDIKAN JASMANI KSSR


CONTOH RPH PENDIDIKAN JASMANIKURIKULUM  STANDARD  SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Contoh RPH PJ 2 Jun 2011
 1.  
Mata pelajaran dan Kelas: 
Pendidikan Jasmani Tahun 2 Hijau
 1.  
Tema / tajuk:
Pukul Bola Atas Tee
 1.  
Masa: 8.00 – 8.30 pagi
 1.  
Standard pembelajaran : 1.4.8
                                         2.3.3
                                         5.2.2                
 1.  
Objektif pembelajaran:
Berkebolehan memukul bola di atas tee menggunakan pemukul.                               
 1.  
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
1.  Memanaskan badan.
2.  Melakukan aktiviti memukul bola atas tee seperti:
     a. pukul bola atas tee
     b. pukul bola dan lari
3.  Permainan kecil.
4.  Menyejukkan badan.
 1.  
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Keusahawanan- sikap keusahawanan
 1.  
Bahan Bantu Belajar :  skital, tee, bat sofbol, bola span, gelung atau bakul.
 1.  
Penilaian pengajaran dan pembelajaran:
Lembaran kerja- Tandakan (√) pada gambar yang menunjukkan cara memukul bola di atas tee yang betul.
 1.  
Refleksi :
i.   25 daripada 28 murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
ii.  Tiga orang murid diberi aktiviti pemulihan semasa P&P.

RANCANGAN   MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI
Tarikh             ;          
Masa              :
Tempat                       ;
Kumpulan     :           PPISMP Semester 3
Bilangan        :           21 orang
Tajuk              :           Kesedaran Tubuh Badan (Unit1)
Fokus             :           Kebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
Standard  Pembelajaran
1.1.1     Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan
1.1.2     Mengelpasti kesedaran tubuh badan dari segi bentuk, imbangan,pemindahan berat badan,layangan dan pendaratan
1.1.3     Menyatakan dan menmbuat persediaan dri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti pendidikan jasmani.

BAHAGIAN

AKTIVITI

PENGELOLAAN/
CATATAN


AKTIVITI 1:


Membentuk Badan
Membentuk formasi badan mengikut arahan guru
1.       Besar Seperti gergasi
2.       Kecil seperti kesejukan
3.       Tinggi seperti  awan
4.       Bulat Seperti bola
5.       Lurus seperti gajah
6.       Bengkok seperti sabit
7.       Ragang seperti orang m,mengeliat

Membuat huruf dengan badan

1.       Bentuk Huruf A
2.       Bentuk Huruf G
3.       Bentuk Huruf G


Bebas
Berpasangan
Individu
Kumpulan kecil.
AKTIVITI 2 :

Imbangan
Imbangan pelbagai tapak
1.       Berdiri kaki rapat
2.       Berdiri kaki rapat  kira hingga 10.
3.       Berdiri sebelah kaki mendepa  tangan kira 10
4.       Imbangan bangau
5.       Imbangan kaki depan dan belakang
6.       Imbangan skla rendah/tinggi.
7.       Imbagan dekam.
Indicidu
Berpasangan.
Kemahiran imbangan tahap tinggi, rendah

AKTIVITI 3

Pemindahan Berat Badan
1.       Sokong berat badan ke empat-empat anggota tangan, kaki dilantai.
2.       Sokog berat badan menggunakan tiga anggota di lantai.
3.       Tukar sokongan menggunakan tiga anggota laian.

Individu dalam keadaan bebas.
AKTIVITI 4

Permainan Kecik

Bentuk Perkataan
1.       Membentuk perkataan menggunakan bentuk badan.
Dalam kumpulan kecil.
AKTIVITI 5

Penilaian

Aktiviti padanan bentuk badan dengan objek.
Dalam kumpulan kecil
AKTIVITI 6

Refleksi
Perbincangan dan pengukuha aktiviiti Kesedaran tubuh
1.    Bentuk tubuh
2.    Imbangan
3.    Pemindahan beratadan.
Satu kumpulan
Soal jawab dan aktivitim pengukuan dan pengkayaan.                       
           
KURIKULUM  STANDARD  SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI
RANCANGAN   MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN
Tarikh             ;          
Masa              :
Tempat                       ;
Kumpulan     :           PPISMP Semester 3
Bilangan        :           21 orang
Tajuk              :           Pergerakan Lokomotor (Unit 5)
Fokus             :           Kebolehan melakukan kemahiran berjalan.
Standard  Pembelajaran
            1.2.1   Melakuakan Pergerakan Berjalan
2..1.4  Mengenal pasti arah pergerakan kiri, kanan.depan, belakang,atas dan bawah
5.2.1   Memperliohatkan rasa seronok melakukan aktitiviti baru dalam pendidikan jasmani dan bersedia menrima arahan.
5.2.2   Menerima cabaran,kemenengan dan kekalahan dalam permainan.

.
BAHAGIAN

AKTIVITI

PENGELOLAAN/
CATATAN


AKTIVITI 1:Melakukan pergerakan berjalan cara bebas

 1. Melakukan pergerakan berjalan bebas dengan
  1. pelbagai arah
  2. Kepantasan
  3. Pelbagai aras
 2. Berjalan atas tali
  1. Dalam bentuk huruf
  2. Dalam bentuk nombor.

·         Kaki koodinasi dengan tangan dengan hayunan tangan
·         Kontek bermula dengan tumit
·         Hujung jari mengadap ke lantai
·         Mata dan kepala focus kehadapan.


AKTIVITI 2
Berjalan mengikut arahan

 1. Arahan guru\
 2. Ikut kawan.
 3. Kawasan ditanda.
Bebas dalam kawasan dihadkan.

AKTIVITI 3
Beralan pelbagai bentuk

 1. Berjalan di atas tumit
 2. Berjalan secara berjengkel
 3. Berjalan langkah besar dan pendek
 4. Berkawat kaki
 5. Berjalan rendah
 6. Berjalan atas palang

Cara bebas dalam kawasan

Berpasangan

AKTIVITI 4
Berjalan dengan gaya berbagai

 1. Binatang
 2. Berkerja
 3. Pelbagai perasaan.
  1. Sedih
  2. Gembira
  3. Takut
  4.  
Murid melakukan dan guru member contoh dari murid.

Gerakan bebas.

AKTIVITI 5
Permainan Kecil

 1. Dalam kumpulan kecil berjalan melepasi halangan
 2. Kumpulan yang melepasi alangan Berjaya.
Alangan segi
·         Aras
·         Arah
·          

AKTIVITI 6
Taksiran
 1. Menilai teknik berjalan bentul
  1. Koodinasi langkah
  2. Ayunan tangan
  3. Tumit dan lantai
  4. Mata focus hadapan.

Secara individu atau bebas secara sukarela

Murid membuet penilaian.