Tuesday, 3 January 2012

HALATUJU KEPIMPINAN KETUA JABATAN PJK 2012

HALATUJU KEPIMPINAN KETUA JABATAN PJK TAHUN 2012 IPG KKKB.
Mohd.Yazid Bin Deraman
Ketua Jabatan

Secara teorinya, ahli dijabatan berhak segala yang ada padanya, bebas memilih kepimpinan dan membuat keputusan sendiri, tetapi organisasi meletakkan dan menyalur hak kepimpinan untuk meneraju organisasi tersebut dengan penuh kepercayaan dan kebijaksanaanya kepada Ketua Jabatan. Berkerja bersama saya untuk misi,visi dan jabatan dan IPG. Kepimpinan organisasi dan kehendak ahli mesti selaras dan tuntutan dan halatuju organisasi tersebut. Kepimpinan yang berjiwa besar  berwawasan dan berpandangan jauh demi masa depan organisasi dan pelanggangnya. Halangan kecil dalam kepimpinan merupakan jalan-jalan penyelesaian  untuk mendapat dan memberi kepuasan serta meningkatkan momentum prestasi dan kecermerlangan ahli, ia bukan  untuk meruntuh reputasi dan moral organisasi. Untuk berdaya maju dan berdaya saing  kepimpinan jabatan dan IPG KKB dan  pihak tertentu harus memadang secara pragmatik sesuatu isu, menangani secara professional dan bijaksana, ibarat menarik rambut dalam tepung. Oleh itu Ketua jabatan PJ mengambil pendekatan TIADA YANG KALAH, TIADA YANG GAGAL, dalam strategi penambahbaikan kepimpinan dan pengurusan di jabatan. A winner sees answer for every problem, but a loser sees a problem for every answer, Moto, ONE VISION,ONE FUTURE,WORK TOGETHER,YEAR 2011 akan jadi amalan lagi dalam pentadbiran dijabatan PJK tahun 2012.

1.    Asasnya, misti mematuhi dan melaksanakan kepimpinan berteraskan kepada Misi, visi, strategik dan hala tuju piagam pelanggang IPG tahun 2011-2115. Ketua Jabatan dan pensyarah  misti menetapkan matlamat tersebut dan dicapai melalui kepimpinan yang secara realistik. Arahan organissi dan kepimpinan pengurusan atasan  misti dipatuhi sebagai penjawat awam.
 1. Kepimpinan yang mesra pelanggang, berfokus kepada menyelesai masalah bersama bukan dalam bentuk arahan dan  rutin kerja yang berterusan. Banyakkan amalan kepimpinan dalam pengurusan.
 2. Penghargaan yang tinggi kepada kepada ahli berdasarkan  komitmen dan hasil kerja pensyarah dijabatan
 3. Prestasi yang tinggi diberikan kepada pensyarah setimpal dan sesuai dengan hasil dan beban kerja pensyarah dijabatan. Kecermerlangan jabatan indikakor kecermerlangan pensyarah dan pelajar.
 4. Tekanan dan bebanan kerja tidak selaras dengan kuantiti , sumber tenaga, kemudahan  yang sedia ada. Kepimpinan di jabatan dan institut harus melihat keutamaan dalam membuat penilaian segi tanggungan dan kebajikan di jabatan.
 5. Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain dan  dan mengurang sifat terlalu sensitif pada kesilapan yang dilakukan ,bersedia mengurangkan birokrasi pengurusaan dijabatan.
 6. Menjaga perhubungan luar terutama bila pengunaan kemudahan sukan samaada perseorangan atau agensi supaya lebih professional sebagai IPG.
 7.  Wujudkan satu sistem maklumat terkini dan telus kepada pensyarah terutama penyertaan dalam kursus,aktriviti, info terkini  dalam dan luar agensi.
 8. Mengubah gaya kepimpinan di jabatan, jangan terlalu kepada orentasi tugas dan arahan,tapi lebih membantu dan membimbing.
 9. Memastikan penyelarasan secara sistematik kelas bercantum dan, memastikan dibuat  perincian perancangan  untuk keadilan dalam pengajaran, dan penilaian.
 10. Berkerjasama, saling membantu dan menyelesaikan masalah secara bersama bukan arahan satu hala dengan tampa bimbingan.
 11. Kepimpinan lebih mesra pelangggang, lebih berkeloborasi, penuh penghargaan dan bimbingan, serta lebih berdiplomasi.
14  Amalan pengurusan konflik yang berkesan dalam melahirkan keputusan yang berkualiti. Keupayaan kepimpinan di jabatan mengembang daya imeginasi, kreativiti, pengalaman dan daya fikir yang resional, sentiasa mencari alternatif terbaik dalam cara penyelesian masalah.

15  Berusaha meningkat moral yang tinggi kepada jabatan , pensyarah serta pelajar major PJ.Menjana moral yang tinggi akan memberi keselesaan emosi,kepuasan hati ahli untuk menjadi pensyarah yang produktif serta jabatan disegani sebagai jabatan kluster dengan intiti tersendiri.
16  Bersikap tegas tetapi fleksible. Tegas pada peraturan dan arahan rutin pada masa yang sama lebih terbuka kepada  penerimaan dan masalah pensyarah dijabatan.
17  Beri perhatian kepada pensyarah di jabatan, peka  kepada keperluan pensyarah,lebih bertolak ansur dalam tugasan,  fokus hasil kerja yang berkualiti.dan peningkatan produktiviti
18  Kepimpinan KJ cuba elakkan unsur-unsur pemusnah motivasi.tugas Ketua Jabatan dan pensyarah bukan untuk kepulariti kepimpinan, tapi memberi motivasi serta membawa pensyarah bagi mencapai sasaran kerja di jabatan dan organisasi.
19  Elakkan kepada pemusnah kepuasan kerja (dissatisfiers) di jabatan PJ. Jika ada faktor negatif terhadap usaha-usaha yang positif, maka jadikan ia satu ransangan dan motivasi diri dan motivasi untuk organisasi.Berikan walaupun pada pekara-perkara yang kecil, konsepnya sedikit lebih baik dari berlebihan.
20  Jangan biarkan ahli jabatan mempunyai tanggapan bahawa Ketua Jabatan PJ mementingkan kemahuan sendiri. Penugasan ahli dan kerja dibuat tidak secara paksaan dengan menukar kepada amalan pengurusan masa yang fleksible , dengan tidak  menjejaskan kepentingan jabatan dan organisasi.
21  Jangan amalkan pilih kasih, utamakan keadilan dalam pengurusan dan agihan tugas serta penilian kerja. Amalan  menikmati kehidupan bersama, selaras dengan moto jabatan demi untuk kepuasan dan kebaikan bersama.
22  Jangan lupa bantu ahli jabatan dengan pelbagai kaedah dan cara. Kepakaran KJ hendaklah dijadikan model atau panduan dalam penyelesaian masalah dijabatan. Gunakan kepakaran, kemudahan, peluang-peluang dan ruang yang sedia ada dengan sebaik dengan cara berkesan.
23  Jangan terlalu peka kepada persoalan-persoalan kecil. bijak dalam membuat kenyataan atau keputusan.Kesalahan kecil biasanya akan memberi masalah yang besar jika tidak berhati-hati. Kurangkan arahan terbuka .Amalkan kaedah penyelesaian yang lebih spesifik dan jelas lagi.
24  Sentiasa sedar tentang untuk mengelakkan perasaan prajudis Ketua Jabatan kepada ahli jabatan, pensyarah, pekerja dan orang luar. Hendaklah memahami fonomena sebagai satu masalah yang boleh diselesaikan secara berhemah. Elakkan perkara remeh kerana ia penyebab dan penganggu pencapaian dan krisis moral kakitangan.
25  Sedar dan faham standard Ketua jabatan. Mengubahsuai diri dalam keupayaan mencapai standard yang ditetapkan. Jangan terlalu ketat, rigit dan adakan luang masa untuk pelaksanaannya. Individu dalam pengurusan dinilai pada stadard yang ditetapkan oleh KJ. Simpan dan rekod data yang jelas memantau keberkesanan arahan dan hasil kerja.
26  Biarkan pensyarah tahu kedudukan dan pencapaian mereka. Penilaian dan pemantauan berterusan dengan kaedah bimbingan, mencegah lebih baik dari mengubat.Bersedia memperbaiki kelemahan.
27  Pensyarah misti diberitahu maklumat-maklumat terkini terutama perubahan yang memberi kesan kepada mereka. Elakkan dari kejutan budaya dan  budaya ikut arahan , jangan amalkan budaya tutup pintu.maklumat dan peluang perlu disebarkan luaskan. Wujudkan satu sistem penyampian maklumat yang berkesan di jabatan.
28  Bersedia belajar dengan orang lain. Jangan membuat andaian semua perkara tampa merujuk mereka tertentu.Terima hakikat kelemahan dan kekurangan dan halangan maklumat.Jadikan jati diri untuk diri sendiri.
29  Amalkan konsep delegasi. Jika ingin berjaya dan memudahkan pengurusan amalkan konsep ini untuk ringankan beban tugas dijabatan. Jika pensyarah ada kecekapan dan kepakaran, berikan peluang. Pastikan cara penugasan ini selaras dengan polisi dan matlamat organisasi.
30  Sentiasa tunjukkan kenyakinan dalam kepimpinan dan pengurusan. Tiada masalah tidak boleh diselesaikan, elakkan prajudis, memberi dan menyebar maklumat salah, pertahan maruah jabatan dan institut dari prasangka-prasangka negatif .
31  Petunjuk prestasi ialah kecermerlangan pelajar dalam akademik, kurikulum dan sahsiah perguruan..Kepakaran pensyarah merupakan asset penting bagi jabatan.
32  Pensyarah berjiwa pendidikan, merialisasa misi dan visi IPG. Cintakan profesion dan sentiasa mendapat kepuasan dalam pekerjaan. Matlamat IPG,KJ pensyarah dan jabatan misti selari dan terbina dijabatan.
33  Wujudkan budaya kerja cemerlang, Suasana profesionalaisme dalam pekerjaan.Berkerja melepasi sasaran kerja. Ambil dari yang terbaik.Tiada budaya TT,BB. Aiman tak kesah.
34  Banyakkan 5, SSSSS. Sapa, Senyum, Salam,Santun, Setia. Rakan kerja di Jabatan.Kepimpinan jabatan berpendapat segala kemelut dan kirisis yang dilalui tidak mungkin akan lenyap dengan cara mengambil keburukan orang lain.Ia lebih bernilai jika kita bersama membantu menyelesaikan masalah, Ia lebih bermakna lagi jika dapat diselesaikan secara berhemah tampa memutuskan salitulrahim dan tampa menyentuh hati nuraini orang lain. Dalam proses membuat keputusan kita kenalpasti apakah masalah utama barulah kita berfikir jalan terbaik untun menyelesaikan tampa melibatkan banyak pihak. Keputusan yang tidak bijak dan tergesa dengan andaian yang tidak jelas, akan menjatuh maruah imej dan reputasi sendiri, sebagaimana maksud firman Allah “ Dan janganlah kamu menurut sesuatu yang tidak kamu ketahui, sesungguhnya, pandangan, pengkhianatan dan urani masing diminta pertanggungjawabkan (Al-Isra;36).
 Kepimpinan bukan satu tanggungjawab tetapi satu amanah yang memerlukan usaha kerjasama daripada ahli jabatan.Pemimpin mesti menjadi pendengar yang baik, menganalisis, merumus dan menerima sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Semuga dunia yang kita duduki ini merupakan sebuah organisasi yang memberi kebahagiaan hidup yang berpanjangan melalui proses kepimpinan yang luhur, berkesan dan dinamik. Sememangnya mana-mana organisasi tidak dapat memenuhi kemahuan setiap individu. Sesuatu yang memuaskan hati individu mungkin menimbulkan ketidakpuasan orang lain. Tampa kefahaman yang menyeluruh daripada semua ahli jabatan sebagai angota IPG maka sistem pentadibiran sedia ada akan menjadi sumber tekanan atau konflik kepimpinan dan pengurusan disemua peringkat di IPG. Dalam menangani masalah IPG kita tidak boleh mengundur ke belakang dengan memusnah segala  aset kepimpinan yang ada tetapi perlu membina kekuatan dan jati diri dalam menghadapi cabaran ke arah halatuju IPG. Kita misti fokus dan jelas ,tahu bahawa keputusan diambil akan membawa pelbagai natijah, hanya orang bijaksana bukan saja mengenal sebiji batu dijalanan tetapi mengenal , membeza dan memilih, antara intan dan permata .Orang berkeyakinan tinggi dan bijaksana ia lebih berkuasa dalam membentuk nasib, bukan menjadi mangsa pada nasib. Ia lebih menyedari bahawa impian atau gagasan yang boleh melahirkan realiti kepada mereka yang bercita-cita tinggi. Orang bersemangat tidak akan kalah dan sentiasa berkenyakinan tinggi walaupun dalam keresahan. ia dapat membezakan antara kejayaan dan kegagalan, tahu bagaimana memupuk, membina dan mengekalkan keazaman dan membina wawasan yang diimpikan. Ibarat perbandingan, seseorang itu hanya melihat kereta yang kotor, sementara seorang lagi melihat peluang untuk membuka tempat baru mencuci kereta kotor tersebut. Jika kita melihat masalah  lebih daripada satu prespektif   tersebut, maka kita akan menjadi seorang yang cemerlang dan bijak dalam proses menyelesaikan masalah. Itulah harapan dan wawasan untuk mengadapi cabaran tahun 2012 .
No comments:

Post a Comment