Sunday, 31 January 2016

FUNCTIONS OF MANAGEMENT- HENRY FARYOR


P.O.S.D.CO.RB

                                       P                 PLANING
                                       O                 ORGANIZING
                                       D                 DERECTING
                                       CO              CO ORDINATION
                                       R                 REPORTING
                                       B                 BUDGETING

PLANING
·        Planing is deciding in advance
o   What to do
o   When to do
o   How to do
·        Planing ia a systematic thinking  about way & means for acconplishment of predetermind goals.

ORGANIZING
·        Indentification of activities
·        Classification of group of activities
·        Assingnment of duties
·        Delegation of authority and creating of responsibility
·        Coordinating acthority and responsibility relationship

STAFFING
·        Man power planing
·        Training and development
·        Remuneration
·        Performance appriasal
·        Promations and transfer

DIRECTING
·        Supervision
·        Motivation
·        Leadership
·        Communication

CONTROLLING
·        Estabishment of standard perfomance
·        Measurerement of action performance
·        Comparision of actual performannce with the standard and finding out deviation if any
·         corrective action

www.managementstudyguide.con/management.function.htm.


PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI

Proses untuk meningkatkan kemampuan kecergasan dan nilai individu melalui pendekatan aktiviti fizikal. PJ adalah proses pem,belajaran menyeluruh merangkumi domin psikomotor, kognatif afektif , sosial dan emosi.PJ pembelajaran holistik yang berupaya membangun potensi pelajar. PJ bertujuan menjadikan pelajar sihat, cergas, produktif melalui pemumupukan nilai, sikap dan pengetahuan dan amalan kesihatan untuk kehidupan seharian.

KONSEP PENGURUSAN SUKAN
      Kegiatan yang perlu dalam organisasi bertujuan memastikan setiap individu bersatu tenaga mencapai matlamat
      Dua bentuk:- Profesional

 KARIER PENGURUSAN SUKAN
·         Akademik Profesional
·         Pengajian di IPT

PRINSIP PENGURUSAN SUKAN
·         Sukan dan kecergasan untuk keperluan hidup
·         Pembangunan Sosial
·         Keperluan asas manusia- fisiologi

APAKAH PENGURUSAN SUKAN
·         Proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal
·         Kemahiran berkaitan pengelolaan, pengarahan,pengawalan. Budget, kepimpinan dan penilaian.
·         Pengurusan sumber alatan dan manusia
·         Proses berkerjasama dengan menggunakan sumber optimum- matlamat mencari cara atau menyelesaikan masalah.

MERANCANG
·         Mencapai objektif organisasi
·         Wujud tatacara pengurusan yang baik
·         Melibatkan matlamat  dan mencapai objektif organisasi
·         Mengerak matlamat organisasi guna pelbagai sumber, manusia, wang dan sumber konkrit
·         Tanggungjawab pengurus menetap matlamat, objektif dan kaedah untuk mencapainya

MENGAWAL
Mengurus prestasi yang dicapai
·         Fungsi utama
o   Menyediakan budget
o   Mengarah
o   Mengelola
o   Jadual
o   Membuat keputusan
o   Menilai

FALSAFAH  PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI
·         Melahirkan insan  seimbang segi J.E.R.I
·         Berdasatkan aktiviti Fizikal mencapai domain Kognetif, afektif dan sosial.
·         Falsafah kebaikan manusia sejagat, semangat kerjasama, perpaduan dan berpegang pada etika sukan
  
PRINSIP PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI
·         Mengekalkan kecergasan- 3 domain
·         Senaman dan kecergasan gaya hidup
·         Mengusai kemahiran
·         Berpengetahuan tentang kesihatan
·         Membantu mengamalkan nilai murni, sahsiah, disiplin sesuai dengan norma masyarakat.
         
KURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI
·         Meningkat dan mengekalkan kecergasan kesihatan dan perlakuan motor
·         Mengusai kemahiran
·         Senaman sebagai rutin harian
·         Aplikasi pengehatuan kesihatan dan keselamatan
·         Membentuk Sahsiah
·         Membuat keputusan bijak dalam hidup

ORGANISASI PJ

Mempunyai Ketua Panitia dan kuasa Guru Penolong Kanan Akademik

BIDANG KUASA KETUA PANATIA PENDIDIKAN JASMANI
·         Ahli JK kurikulum sekolah
·         Pengerusi mesyuarat penatia
·         Perancangan tahunan
·         Mengagih dan m,enyinpan sukatan PJK
·         Perancangan tahunan panatia
·         Memantau pengajaran
·         Memeriksa buku pelajar
·         Merancang pembelian alatan
·         Menyedia Anggaran belanja
·         Merancang Latihan Dalaman

 PROSES ASAS PENGURUSAN SUKAN

Proses dan asas Pengurusan Sukan

  Perancangan
  Pengelolaan
  Pengawalan

Fungsi Pengurusan

        Perancangan
  Pengorganisasian
  Memimpin
  Mengawal
  Kakitangan
  Pengarahan
  Koordinasasi
  Pelaporan
  Belanjawan.

KONSEP UTAMA PENGURUSAN SUKAN.
  Autoriti
  Kuasa (Power)
  Karisma
  Penurunan kuasa (Delegating)
  Akauntabiliti.

Pengurusan sukan pendidikan jasmani sebarang gabungan kemahiran-kemahiran berkaitan dengan pentadbiran, perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan, pengurusan budget, kepimpinan dan penilaian dalam kontek berkaitan dengan sukan dan pendidikan jasmani.

Falsafah pengurusan sukan ialah mentadbir dan mengurus sukan sebagai alat membawa kebaikan kepada manusia sejagat, menjalinkan persahabatan serta memupuk semangat toleransi kerjasama persefahaman dan perpaduan

Falsafah pengurusan sukan ialah aktiviti mentadbir dan mengelola dalam pendidikan jasmani bertujuan menghasikan insan yang seimbang dari segi rohani,jasmani intelek dan sosial.


Tuesday, 19 January 2016

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KASIHATAN


Kaedah mengajar pendidikan kesihatan tidak beza dengan kaedah mengajar mata pelajaran lain.  Walau bagaimanapun ramai pakar berpendapat bahawa guru pendidikan kesihatan perlu memberi pegetahuan dan kemahiran serta memantau amalan kesihatan murid,maka kaedah pendidikan kesihatan perlu diberi perhatian yang lebih.

KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN

 • 1.      Kaedah tradisional
 • 2.     Kaedah penyelesaian masalah
 • 3.     Kaedah kumpulan
 • 4.     Penggunaan pakar dan individu terpilih
 • 5.     Aktiviti kreatif

Kaedah tradisional
 • Tugasan membaca – buku teks
 • Kuliah
 •  Mengucap dengan kuat
 • Tumpuan kepada perbendaharan
 •  Lapuran secara lisan oleh murid
 •  Mengkaji semula
 • Ujian,kuiz dan peperiksaan
 • Belajar sendiri

Kaedah penyelesaian masalah
 • -         Projek
 • -         Tinjaun
 • -         Penyelidikan/penjelajahan
 • -         Tunjuk cara / demonstrasi
 • -         Kelab kesihatan
 • -         Lawatan

     Kaedah kumpulan
 • -         Perbincangan- berkumpulan
 • -         Kuliah perbincangan
 • -         Kerja jawatankuasa
 • -         Mainperanan/sosiodrama
 • -         Sessi “Buzz”- perbincangan dalam kumpulan kecil dan pembentangan
 • -         Sumbangsaran
 • -         Kempen-kempen kesihatan
 • -         Wawancara
 • -         Konferen
 • -         Kaunseling individu

 • Kaedah pakar dan individu terpilih

 • -         Penceramah luar
 • -         Simposium dan forum
 • -         Perbincangan Panel
 • -         Perbahasan

Aktiviti-aktiviti kreatif
 • -         Dramatizations – mengubah cerita menjadi drama( meluah perasaan melalui lakonan)
 • -         Sketsa ( lakunan pendek)
 • -         Bercerita
 • -         Permainan-permainan pendidikan


   PENULISAN OBJEKTIF EKSPLISIT
 • ·        Untuk menulis
 • ·        Unutk menjelas
 • ·        Untuk menyenaraikan
 • ·        Untuk membanding
 • ·        Untuk menyatakan
 • ·        Untuk mendemonstrasikan
 • ·        Untuk memilih
 • ·        Untuk mengenalpasti

AMALAN-AMALAN SELEPAS SOLAT.1.    SELEPAS SEMBANHYANG SUBUH

a.    Membaca SURAH YASSIN.
b.    Kelebihan membaca Surah Yasin :-
                                  i.    Hati Al Quran Allah S.W.T. mencatat pahla berbanding membaca Al Quran sebanyak 10 kali.
                                ii.    ‘Barang siapa membaca Surah Yasin malam Jumaat Allah s.w.t. memberikan keimanan yang kukuh’.
                               iii.    ‘Barang siapa membaca Surah Yasin pada suatu malam kerana mengharap keredaan Allah swt makan Allah swt mengampunkan dosa-dosanya yang lampau dan keesokan harinya.’
                               iv.    ‘Barang yang membaca Surah Yasin maka Allah swt menolak keburukan dan memenuhi segala keperluan’.
                                v.    ‘Barang siapa membaca Surah Yasin di hadapan orang yang sedang sakaratul maut maka Allah swt meringan dan memudah keluarnya roh.’
                               vi.    ‘Barang siapa membaca yang menziarahi kubur lalu membaca Surah Yasin maka Allah S.W.T meringan seksa seluruh ahli kubur. Pembaca akan mendapat pahla yang sama dengan jumlah pahla ahli kubur yang ada.

2.    SELEPAS SOLAT DHUHA

a.    Membaca SURAH AL WAQIAH
b.    Kelebihan Surah ini:-
                                  i.    Jika dibaca setiap malam akan mendapat perlindungan Allah swt dari kemiskinan.
                                ii.    Pembaca yang membaca surah ini dapat mengetahui tentang kaum yang terdahulu dan yang akan datang berita tentang penghuni syurga dan penghuni neraka serta berita tentang dunia dan akhirat.

3.    SELEPAS SOLAT ASHAR

a.    Membaca SURAH AL DUKHAN.
b.    Abu Hurairah r.a berkata, Nabi SWT bersabda ‘Sesiapa membaca Ha Miin Ad Dukhan pada malam jumaat maka diberi keampunan padanya. ( H Ibnu katsir)
c.    Dar Umairah mengatakan Rasullah SWT pernah bersabda “ siapa membaca surah Al Dukhan pada malam hari Jumaat Allah akan membina rumah dalam Syurga” (H. Ar Tabrani)
d.    Abu Hurairah r.a bekata “ Siapa membaca Ad Dukhan setiap malam maka 70 ribu malaikat memohon ampun kepadanya.
e.    Khasiat ayat-ayat dalam surah Al Dukhan
                                  i.    Ayat 1-8 – Membantu membinasa
                                ii.    Ayat 12- Dijauhi ditimpa bala
                               iii.    Ayat 8-77- Membantu memenangi bahaya.

4.    Selepas solat MAGHRIB

a.    Membaca Surah AS SAJDAH
b.    Rasullah s.a.w. menerangkan keistimewaan membaca Surah as Sajdah:-
                                  i.    Mendapat keimanan yang kuat dan ‘ilmul Yaqin’
                                ii.    Mendapat pahla seperti pahla orang yang beribadat di malam Laylatul Qadar.
                               iii.    Jika diteruskan membaca pula surat Al Mulk (Tabarak) Allah S.W.T mencatat 70 kebaikan dan menghapus 70 keburukan dan menaikkan 70 darjat.
                               iv.    Rasullah s.a.w mengalakkan supaya seorang muslim membiasa diri membaca untuk membaca”-
1.    Membaca Surat Sajdah pada rakaat pertama dan Surah Al Insan pada rakaat ke 2 solat Subuh.
2.    Surah as Sajdah dan surah al Mulk ketika menjelang tidur.

5.    Selepas Solat ISYA’

a.    Membaca sura Al MULK
b.    Antara kelebihan Surah Al Mulk
                                  i.    Rasullah s.a.w.sangat mencintai surah Al Mulk, oleh itu surah ini sentiasa berada dalam kalbu  setiap mukmin
                                ii.    Rasullah s.a.w menerangkan fadilah surah ini:-
1.    Di beri keselamatan azab kubur.
2.    Diberi syafaat sampai diampunkan dosanya
3.    Dikeluarkan dari neraka dan di masukkan ke dalam syurga.

Sumber :Majmu-Syarif Kamil.(2007). Al Hidayah House of Quran Sdn Bhd.