Tuesday, 19 January 2016

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KASIHATAN


Kaedah mengajar pendidikan kesihatan tidak beza dengan kaedah mengajar mata pelajaran lain.  Walau bagaimanapun ramai pakar berpendapat bahawa guru pendidikan kesihatan perlu memberi pegetahuan dan kemahiran serta memantau amalan kesihatan murid,maka kaedah pendidikan kesihatan perlu diberi perhatian yang lebih.

KAEDAH PENGAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN

 • 1.      Kaedah tradisional
 • 2.     Kaedah penyelesaian masalah
 • 3.     Kaedah kumpulan
 • 4.     Penggunaan pakar dan individu terpilih
 • 5.     Aktiviti kreatif

Kaedah tradisional
 • Tugasan membaca – buku teks
 • Kuliah
 •  Mengucap dengan kuat
 • Tumpuan kepada perbendaharan
 •  Lapuran secara lisan oleh murid
 •  Mengkaji semula
 • Ujian,kuiz dan peperiksaan
 • Belajar sendiri

Kaedah penyelesaian masalah
 • -         Projek
 • -         Tinjaun
 • -         Penyelidikan/penjelajahan
 • -         Tunjuk cara / demonstrasi
 • -         Kelab kesihatan
 • -         Lawatan

     Kaedah kumpulan
 • -         Perbincangan- berkumpulan
 • -         Kuliah perbincangan
 • -         Kerja jawatankuasa
 • -         Mainperanan/sosiodrama
 • -         Sessi “Buzz”- perbincangan dalam kumpulan kecil dan pembentangan
 • -         Sumbangsaran
 • -         Kempen-kempen kesihatan
 • -         Wawancara
 • -         Konferen
 • -         Kaunseling individu

 • Kaedah pakar dan individu terpilih

 • -         Penceramah luar
 • -         Simposium dan forum
 • -         Perbincangan Panel
 • -         Perbahasan

Aktiviti-aktiviti kreatif
 • -         Dramatizations – mengubah cerita menjadi drama( meluah perasaan melalui lakonan)
 • -         Sketsa ( lakunan pendek)
 • -         Bercerita
 • -         Permainan-permainan pendidikan


   PENULISAN OBJEKTIF EKSPLISIT
 • ·        Untuk menulis
 • ·        Unutk menjelas
 • ·        Untuk menyenaraikan
 • ·        Untuk membanding
 • ·        Untuk menyatakan
 • ·        Untuk mendemonstrasikan
 • ·        Untuk memilih
 • ·        Untuk mengenalpasti

No comments:

Post a Comment