Monday, 11 May 2015

LUKMAN AL-HAKIM BERKATA....a)      Jika melihat anak yang kecil, katakan kepada diri sendiri..........

Anak ini belum ada dosa kepada Allah, Kalau bagitu ia lebih baik dari aku”

b)    Jika kita melihat orang yang sudah tua, katakan pada diri kita...........

“Orang tua  ini hamba Allah yang lahir lebih dahulu dari aku dan sudah tentu telah banyak membuat amal, semestinya lebih baik dari aku”

c)    Jika kita lihat seorang guru hendaklah kita berkata pada diri sendiri..............

“Orang ini berjasa memberi ilmunya, ilmu yang tidak dapat aku berikan. Ilmu yang telah dicapainya yang aku sendiri tidak dapat mencapainya. Mengapa aku masih jauh memandang bodoh kepadanya. Padahal semestinya aku bertanya bagaimana aku boleh buat seperti itu”

d)    Jika melihat orang bodoh hendaklah kita berkata pada diri kita................

“ Orang ini rupanya telah derhaka, banyak dosa kepada Allah. Barangkali aku berdosa kepad Allah oleh kerana ilmu pengetahuanku sedangkan Allah lebih mengetahui.Jadi oleh kerana itulah akupun tidak tahu lagi entah balasan apa yang akan diberikan kepada Allah kepada ku dan bagaimana kelak balasan bagi orang itu.”


Sumber. Fauziah Mohamad (1996) Tutur Bicara Dalam Islam. Jahabersa, Johor Bharu, Johor.

No comments:

Post a Comment