Wednesday, 8 August 2012


PANDUAN AMALAN REFLEKSI
Mohd.Yazid Deraman.SMK
Jabatan Pendidikan Jasmani & Kesihatan IPG.KKB

Amalan refleksi sangat penting diamalkan oleh setiap guru pelatih untuk menilai keberkesnan sesuatu program yang telah dilaksanakan. Tujuan utama ialah untuk mengukur keupayaan diri individu yang melaksakan aktiviti atau kursus yang dilaluinya. Dengan mambuat tefleksi, mereka dapat menghayati dan menilai pemerolehan ilmu, kemahiran dan nilai-nilai murni melalui aktiviti tersebut. Biasanya refkes dibuat akhir aktiviti atau akhir program.
Linston (1998) menghuraikan tiga peringkat refleksi sebagaimana yang dihuraikan oleh Van Manen (1970)
-          Refleksi Tknikal (Technical reflection)- Memikir bagaimana mencapai matlamat yang ditetapkan.
-          Refleksi praktikal (Practikal reflection)- Guru mengkaji cara, hasil, atau matlamat dengan menanya, what shoud we be learning?
-          Refleksi kritikal (Critial reflection) – persoalan yang timbul adalah berkaitan isu-isu moral dan etikal.
Menurut Smyth (1989) berdasarkan empat penyoalan dalam preses refleksi.
-          Membantu membina pemikiran refleksi
-          Penjelasan . Disscribe ( What do I do?)
-          Memberitahu –Infoming (What does this mean?)
-          Pengesahan -  Comforming (How did I come like this?)
-          Memberitahu semula – Reconnstructing (How might I do thing deffrenthy?)
Contoh-contoh soalan dalam membantu setiap orang membuat refleksi.
-          Adakah anda terlibat dentgan sepenuh semangat seluruh aktiviti yang dirancang?
-          Apa perasaan anda setelah mengikuti semua aktiviti?
-          Apkah faktor-faktor yang membantu pencapian objektif dengan penglibatan anda.
-          Apakah langkah-langkah yang anda lakukan untuk memperbaiki kelemahan?
-          Apakah aktiviti –aktiviti yang amat berharga dan perlu diambil tindakan susulan?
Jelas di sini refleksi memberi gambaran keseluruhan pemikiran dan penghayatan seseorang samada positif atau negative. Pelajar perlu memikir diri sendiri dalam penglibatan aktiviti ke arah pencapian objektif Sesutu program atau kursus yang dilalui. Sebagai peserta setiap orang memberI maklumbalas aktiviti yang dilakui supaya ia boleh merancang, memperbaiki dan mempertingkatkan lagi penglibatan diri dalam sesustu aktiviti atau program.
Jabatan Pendidikan jasmani & Kesihatan.IPG Kampus Kota Bharu, Kelantan.

No comments:

Post a Comment