Wednesday, 8 August 2012


MENGUKUR BUDAYA ORGANISASI DI IPG.KKB.
Mohd.Yazid Deraman
Pensyarah Cemerlang PJ.IPGKKB.

Budaya organisasi yang wujud merupakan factor yang penting dalam menentukan kejayaan dan wawasan IPG.KKB. Sebelum mewarwar wawasan strategik pihak pengurusan perlu meneliti dan mengkaji budaya yang sedia wujud dan diamalkan oleh ahli. Beberapa persoalan ini boleh membantu dalam menganalisis apakah budaya yang budaya diamalkan di IPGKKB.
  1. Adakah semua warga IPKB mempunyuai semangat kerja berpasukan yang tinggi?
  2.  Adakah warga organisasi mempunyai idea-idea yang jelas apa yang perlu mereka lakukan dan bagimana melakukan?
  3. Adakah warga IPGKB mempunyai idea yang bernas untuk membangun organisasi?
  4.  Adakah warga organisasi cukup bersedia untuk menerima perubahan?
  5. Adakah pengurusan dua hala wujud dalam sistem pentadbiran organisasi?
  6. Adakah pihak pengurusan bersedia untuk berkongsi idea bagi pihak subordinate untuk kebaikan organisasi?
  7. Apakah tahap komunikasi wujud dalam organisasi? 
  8. Adakah budaya berpuak-puak dan kroni wujud dalam organisasi? 
  9.  Bagaimana iklim organisasi yang wujud dalam organisasi?
  10. Bagaimana penghargaan diberikan  kepada warga organisasi?
Jika nilai positif mempunyai peratusan yang tinggi, merupakan petanda yang sihat untuk menjayakan wawasan strategik dan IPG KKB berada dilandasan yang betul. Jika nilai  negatif lebih tinggi, pihak pengurusan perlu melakukan sesuatu bagi membetulkan dan memulihkan keadaan supaya nanti semua wawasan strategi yang dibentuk akan dapat dicapai sepenuhnya.
Dari kajian dan pendapat pakar-pakar pengurusan, iklim organisasi berkaitan rapat dengan prestasi dan kepuasan kerja yang berkaitan rapat dengan gaya kepimpinan organisasi. Organisasi mempunyai tahap pengurusan yang tinggi dan hubungan kakitangan yang baik sering mewujudkan kepuasan kerja yang tinggi di kalangan kakitangan dan menghasilkan output yang memuaskan. Sekian terima kasih...............mydSMKPJK

No comments:

Post a Comment