Saturday, 2 March 2013

Pengukuran Kecergasan Berlandas Kesihatan dan PerlakuanPENGUKURAN KERCERGASAN
Oleh
Mohd.Yazid Bin Deraman
Institut pendidikan Guru, Kampus Kota Bharu.Kelantan.

Bil
komponem

Jenis kecergasan
Aktiviti
Beteri Ujian /pengukuran


1
Kecegasan
Kecergasan Fizikal

Kecergasan berlandaskan Kesihatan

Daya tahan otot


1 /Bangkit tubi suaian (AAHPERD 1980)
2. Pull-ups
3. Tekan tubi
4. Tekan tubi suian


Komposisi badan


1.  Mengimbang badan dalam air (Hydrostatic Weighing)
2. Ujian Lipatan Kulit (Skin-Fold Caliper)
3. BMI


Kelembutan


1. Jangkauan melunjur
2.Ekstensi trunk dan tengkok
3. Ujian angkat bahu (miller & Allen 1990)


Kekuatan otot


1. Bangun tubi lutut bengkok
2. Gantung Siku bangkok
3. Dynamoter

Daya Tahan kardiovaskular

1. larian 1 batu dan 1.5 batu   (AAHPERD 1980.)
2. Larian 12 minit dan 9 minit larian (AAHPERD 1980)
3. 3 batu jalan kaki (Cooper 1982)
4. Naik Turun bangku 3 minit.(YMCA 3- Minute Step Test.


Kecergasan Berlandaskan Perlakuan

Koodinasi
1. Melontar Bola Keranjang.
2. mengelecek Bola Keeranjang.

Imbangan

1. Dirian bangau (Johnson & Nelson 1986.
2. Kayu bass menegak (Bass 1939)
3. Ujian Keseimbangan Dinamik.

Ketangkasan

1. Lari Boomerang kekanan (Right Boomerang Run Gates & Sheffield 1940)
2. Lari ulang alik 30 kaki.
3. Lompat Kuadram.
kuasa


1. Lompat menegak (sargent 1921)
2. Lompat jauh berdiri (AAHPERD 1976)

Masa tindakbalas

1. masa Respon nelson untuk kaki.
2. Masa Respon untuk tangan.

Kepantasan
1. Lari Pecut 50 ela.
2. Lari pecut  30 meter
3. Lari Pecut 60 saat.
Kemahiran sukan.
Badminton
1. French Sort serve (Scot et al 1941 dalam Miller 1941.

Bola Keranjang
1. ujian Bole keranjang (Johnson & nelson 1986.)
2. Koodinasi kaki.(mengeklecek boal keranjang)
Bola Sepak
1. Imbangan bola 30 saat
Bola tampar
1.  Ujian servis bola Tampar
Pergerakan
1. Ritma Sekata (Lompat setempat)
2. Kemahiran melontar (manupulatif).


Pengkuran lakuan motor

Persepsi motor
1. Kajian Persepsi Motor Purdue (Roach & Kephard 1966)
2. Persepsi motor Southon Califonia (Ayres dalam Miller & Sullivan 1982)

Kinestatik
1. Proprioseptif tangan (Wycherley, Helliwell & Bird 2005)
2. Kesan latihan kinestatik terhadap tulisan tangan.


Pengukuran Potensi


Aptitud
1. Ujian Aptitud Sekolah Rendah (UASR)
2. Skla Attiud Pendidikan Jasmani Adam ( Adam & Miller 2006)
3. Skala Atitud Wear (Wear dalam mmiller 2006)
4. Skala Atitud Kebnyon (Kenyon dalam Miller 2006)

Personaliti
1. Skal Sikap & Personaliti Balanchard (Blincard dalam Miller 2006.
2. Invebtori Motivasi kendiri atau SMI (Dishman & Ickesdi dalam miler 2006.
3. Ujian Porsonaliti-Tanggungjawab.

http://ketuajabatanpendidikanjasmani.blog sport.com.my
Sumber.HBPE 2203 OUM

No comments:

Post a Comment