Wednesday, 13 April 2016

MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI

Pengaruh Peribadi Dalam Gaya Membuat Keputusan
(Mohd.Yazid Deraman. mydyazid@gmail.com.my)

Dalam membuat keputusan dalam sesuatu organisasi banyak keputusan diambil atau dilaksana berdasarkan faktor keputusan peribadi pengurus atau kepimpinan sesuatu organisasi. Antara ada empat contoh ciri-ciri keputusan yang biasa dilakukan oleh kepimpinan organisasi bersifat keputusan  peribadi:-

1.     Impulsiveness : membuat keputusan secara tergesa-gesa.  Kesannya mungkin lebih buruk jika keputusan adalah perkara teknikal yang tidak melibatkan emosi manusia.
2.     Overcoutionness : terlalu berhati-hati dan biasanya bebas dari risiko yang terlalu tinggi. Sering dikaitkan dengan pengurus-pengurus yang memiliki keyakinan diri yang rendah dan sebagai satu cara untuk mengelakkan dari digolongkan ke dalam kategori yang membuat keputusan secara impulsive.
3.     Ego Defensiveness : biasanya pengurus ini rasa terancam egonya dan membuat keputusan yang lebih berfungsi untuk peningkatan diri sendiri dan tidak semestinya satu keputusan yang baik untuk organisasi.
4.     Intelligence : Pengurus berbeza dari segi kemampuan semulajadi, pengalaman, pendidikan dan perkembangan kemahirannya.  Ia adalah salah satu faktor yang membezakan kualiti keputusan yang dibuat.

 Untuk organisasi yang mesra pelanggang saya mencadangkan organisasi IPGKKB terutama pengurusan atasan melaksanakan satu keputusan secara strategik bukan berdasarkan kepada keputusan peribadi dalam proses menyelssaikan masalah. Pengalaman saya sebagai ketua jabatan kadangkala kita terhimpit dengan keputusan yang berasiko, tampa merujuk kepada kebenaran yang hakiki. Daripada teori pengurusan saya mencadangkan garis panduan dalam proses membuat tindakan dan keputusan. Kata orang tua air dicincang tidak akan putus ibarat menarik rambut dalam tepung jangan sampai putus.

Garis Panduan Yang Dipersetujui.
1.     melalui perancangan yang teliti dan meminimumkan bilangan keputusan yang dibuat semasa krisis.
2.     menekankan pentingnya subordinat membuat semua keputusan yang mampu dilaksanakan setakat yang mampu olehnya.
3.     mencari semua peluang yang ada dan mengambil peluang-peluang yang selari dengan objektif organisasi.
4.     menilai kesan positif organisasi keatas proses membuat keputusan.
5.     melakukan tindakan yang membolehkan semua yang mahir dalam sesuatu bidang terlibat dalam proses membuat keputusan.
6.     menyedari wujudnya ciri-ciri berat sebelah, persepsi, nilai dan sikap individu yang mempengaruhi keputusan yang dibuat.
7.     belajar untuk melihat masalah sebagai peluang untuk memperlihatkan kemahiran menyelesaikan masalah.
8.     mempastikan bahawa masa yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah adalah bersesuaian dengan kepentingan masalah itu.
9.     mencari pilihan penyelesaian yang terbaik dan bukan  yang termudah.
10. menggunakan segala kemahiran kreatif untuk menyelesaikan masalah.
11. mengenepikan dahulu segala pemikiran kritikal ketika mengumpul cara-cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
12. menggunakan teknik kuantitatif dalam menilai secara kritikal pilihan-pilihan penyelesaian yang sedia ada.
13. sentiasa mengambil kira hubungan antara perlaksanaan aktiviti dengan keputusannya yang berkesan.

semua garis panduan ini bersifat profesional sebagai pemimpin apabila membuat sesuatu keputusan dalam pentadbiran sesuatu organisasi. Kepimpinan yang mengamalkan ciri kepimpinan seperti ini adalam kepimpinan berwawasan, disenangi semua ahli organisasi dan tidak mewujudkan sparato-sparato  dalam pengurusan organisasi.


No comments:

Post a Comment