Saturday, 7 November 2015

TABIAT INSAN YANG BERJAYA

TABIAT INSAN YANG BERJAYA

·         Matlamat Jelas dan unggul
·         Kesedaran mendalam kepada sesuatu perkara
·         Bijak Mengurus masa
·         Bijak menyelesaikan masalah
·         Manafatkan peluang untuk berjaya.

TABIAT INSAN GAGAL ATAU TIDAK CERMERLANG

Tiada kesungguhan dan biasa saja
·         Sentiasa berada dalam zon selesa
·         Suka memberi alasan
·         Suka membuang masa dan kurang istiqamah
·         Abaikan perintah agama
·         Suka Bertangguh , lalai atau lara
·         Kerja perlu disuruh
·         Suka berseronok dari berkerja,
·         Berkawan dan membuang masaberlebihan
·         Mengharapkan nasib
·         Tidak suka ditegur atau kritik
·         Terlalu sukan komen atau kritik kerja orang lain
·         Berfikiran negatif atau menongkat arus
·         Memilih untuk berjaya

JIKA KITA BERMOTIVASI.......UNTUK BERJAYA.....

·         Setiasa awal dan mendahulu
·         Bersemangat dan bersungguh
·         Rajin dan tekun
·         Positif dan optimis
·         Cekap dan tabah
·         Membiasakan diri berkerja tahap kesempurnaan dan cemerlang
·          
KEJAYAAN HASIL ORANG BIASA YANG SANGGUP
BERUSAHA SECARA LUAR BIASA

ORANG BIASA YANG BERUSAHA BIASA SAJA,
MENGHARAPKAN HASIL, MASA DEPANNYA IA SEPERTI BIASA SAJA

BIBIT KECEMERLANGAN BERMULA DARI AWAL
TANAMKAN SIKAP POSITIF UNTUK BERJAYA,
MENINGGALKAN KESELESAAN, SANGGUP MENGUBAH SIKAP
DAN MENGURUS MASA DENGAN BIJAK.

A winner sees answer for every problem,
 but a loser sees a problem for every answer,

ONE VISION, ONE FUTURE, WORK TOGETHER, YEAR 2016


No comments:

Post a Comment