Tuesday, 3 November 2015

MEREALISASI KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM BERKERJA


“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, mnjadi saksi dengan adil, berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa”.
                                                                                    (Surah Al Maaidah  Ayat 8)

Pengalaman 10 tahun Ketua jabatan,menjadi pensyarah cemerlang dan pensyarah kanan melihat fenomena kehadiran dan lambakan pensyarah-pensyarah baru di setiap  jabatan . Saya lihat sanario dan budaya berfikir ternampak terkesan perubahanya antara dulu dan sekarang .Budaya kerja,berfikir, memberi pendapat , budaya berhujah atau budaya keilmuan tidak menampak keupayaan berfikir secara kreatif dan kristis. Daya Juang dan istikomah kerja masih ditahap perlu sentiasa diberitahu dan dibimbing. Banyak kerja wajib yang rutin ternampak kurang kepatuhan atau budaya cakna diamalkan, Kesilapan yang sama dalam rutin kerja sentiada berulang dan orang yang sama masih berada ditahap kepatuhan yang rendah. budaya tidak kesah dan kurang keperihatinan masih menguasai tahap prestasi kerja.Kecelaruhan arahan dan kurang budaya pencegahan dan pemantuan menyebabkan isu yang sama berulang saban masa. Budaya membicara isu-isu semasa dengan surat layang, berbicara di media sosial satu gambaran keikrapan yang tidak profesional dikalangan genarasi terkini. Mereka tidak dapat membeza maklumat, andaian atau dalil-dalil yang releven, membeza antara fakta, andaian, pendapat, hujah yang terbukti dengan fakta atau hujah yang berkepentingan yang belum dibuktikan tetapi telah tersebar luas.Dalam budaya kerja mereka tidak merujuk kepada ketepatan fakta sesuatu kenyataan atau menentukan kebolehkepercayaan sesuatu sumber, mereka tidak berupaya membuat inferens dalam memastikan hujah atau andaian yang ambiguous atau cuba bersikap bias pada puaknya tampa mengenalpasti kekeliruan yang logik. Apabila dianggap sesuatu perkara sebagai satu  kesilapan dilakukan,kesilapan itu adalan kebenaran yang baginya, Seolah-olah tidak merasa bersalahan diatas kesalahanya.Mereka ini tidak mengenal ketidak cocokan logik dalam amalan profesional dalam pekerjaan.

Untuk merialisasikan kemahiran generik dan kemahiran pemikiran kristis dalam pekerjaan sebagai pensyarah individu memerlu anjakan budaya pemikiran atau menganggap perkara berikut sesuatu yang sangat penting. Sesuatu kenyataan, hujjah atau maklumat perlu diperiksa sejelas supaya ianya benar. Kita hendaklah cenderung untuk meneroka sebab-musabab sesuatu dengan mendasari hakikat atau realiti yang sebenarnya, cuba mengetahui sesuatu sebanyak mungkin dengan sumber yang boleh dipercayai sebelum bertindak. Kadangkala kita tidak melihat sesuatu secara keseluruhan, atau mencari alternatif terhadap sesuatu dengan cara fikiran terbuka.Ernis (1987) mengajar kita untuk memupuk sikap postif yang kritis kita perlu bercakap pada diri kita sebelum bercakap kepada orang lain:-

1.    “ Let see, am I clear about what (he/she is saying/writting?). What would he/she be trying to persuade me ( to do) to take a position?’
2.    “I don’t have all the facts, I’d better clarify this issue.”
3.    “Am I beng open-minded about what he/she saying/writting or have I already concluded that he/she cant’n be right?.
4.    “ I am starting to be convinced. I am better modify my original oponion.”
5.    Is the auther biased?.What is the author’s basic assumption?. Is the writting slanted?

Sikap mediokriti sudah mula berleluasa iaitu sikap mudah berpuashati dengan prestasi atau mutu kerja yang rendah.kita terlalu jumud dan presimis.tidak berani mencuba idea-idea baru walaupun peluang diberikan. Masih menyukai perkara-perkara yang lazim, sentiasa benci atau bantah idea atau hasil kerja orang lain.Jika diberi tugas atau jawatan hasilnya biasa-biasa saja, malas berikhtiar, selalu cemas dan kurang percaya pada potensi diri.Kita kadangkala terikat dengan prosidur dan pemikiran yang sempit dalam pengurusan, tidak mempunyai pandangan jauh dalam pentabiran, tidak jelas wawasan dan hala tuju dan tak nampak kekuatan pangkat dan kedudukan kita sebagai terjemahan ahli pemikir yang hebat, hanya sekadar dipinggiran, menjalankan tugas dan tanggungjawab. bagitulah seadanya refleksi sebelum saya pencen........


No comments:

Post a Comment