Monday, 8 August 2016

KEPIMPINAN MENGIKUT SUMBER DAN CARA PENGUNAAN KUASA

JADUAL STAIL KEPIMPINAN MENGIKUT SUMBER KUASA DAN CARA PENGUNAAN KUASA

BIL                  SUMBER KUASA/PENGUNAAN KUASA                         NAMA STAIL

     1          Boleh memberi ganjaran dan menjatuhkan hukuman                       autokratik/Despotik

2          Kuasa Warisan, menggunakan nama pangkat dan kekayaan          Aritokratik  
     
3          Status organisasi, undang-undang dan peraturan                                  Biroktarik

4          Sokongan dan pengakuan kepada anggota                                       Demokratik

5          Kebolehan menimbul emosi dikalangan anggota                               Demogogik

6          Yang berunsurkan individu                                                                        Idopgrafik

8          Yang mempunyai dan menggunakan kebolehan                                   Meritokrak
 yang melebihi orang lain

9          Menggunakan maklumat/sumber yang istimewa                                Paternalistik

10        Logik kenyataan dan penyelidikan                                                                Teoratik

11        Struktur organisasi dan sokongan ramai                                            Transactional

Sumber: Boles and Davenport, 1975, Intraduction to Educational Leadership, New York, Harper and Row

No comments:

Post a Comment